Συνέδρια

Η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας έχει ενεργή δράση σε όλα τα συνέδρια της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας (IES) ως εκπρόσωπος του IES στην Ελλάδα αλλά και ως μέρους του διοικητικού συμβουλίου.

Το 2015 διοργάνωσε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Οικοψυχολογίας στο Αμάρι Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Λόγω της πολυάριθμης συμμετοχής από πολλές χώρες του κόσμου εκτός Ευρώπης, ήταν τότε το κομβικό σημείο που πάρθηκε η απόφαση να μετονομαστεί η Εταιρία, από European Ecopsychology Society (ΕΕS),  σε International Ecopsychology Society(ΙΕS) και ήταν τότε που άρχισε η ταχύτατη συνεχής ανοδική πορεία της ΙΕS στην Διεθνή Κοινότητα.

Επί προεδρίας της Ελληνικής Εταιρίας Οικοψυχολογίας διεξάχθηκαν τα συνέδρια στην Ουρουγουάη και Ισπανία. Στην Ισπανία την προεδρία ανέλαβε η εκπροσώπηση του ΙΕS της Βραζιλίας, ενώ το 2024 παραχωρήθηκε στην Κολομβία.

Η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας έχει ενεργή δράση σε όλα τα συνέδρια της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας (IES) ως εκπρόσωπος του IES στην Ελλάδα αλλά και ως μέρους του διοικητικού συμβουλίου.

Το 2015 διοργάνωσε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Οικοψυχολογίας στο Αμάρι Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Λόγω της πολυάριθμης συμμετοχής από πολλές χώρες του κόσμου εκτός Ευρώπης, ήταν τότε το κομβικό σημείο που πάρθηκε η απόφαση να μετονομαστεί η Εταιρία, από European Ecopsychology Society (ΕΕS),  σε International Ecopsychology Society(ΙΕS) και ήταν τότε που άρχισε η ταχύτατη συνεχής ανοδική πορεία της ΙΕS στην Διεθνή Κοινότητα.

Επί προεδρίας της Ελληνικής Εταιρίας Οικοψυχολογίας διεξάχθηκαν τα συνέδρια στην Ουρουγουάη και Ισπανία. Στην Ισπανία την προεδρία ανέλαβε η εκπροσώπηση του ΙΕS της Βραζιλίας, όπου παραμένει έως σήμερα.

Η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας έχει ενεργή δράση σε όλα τα συνέδρια της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας (IES) ως εκπρόσωπος του IES στην Ελλάδα αλλά και ως μέρους του διοικητικού συμβουλίου.

Το 2015 διοργάνωσε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Οικοψυχολογίας στο Αμάρι Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Λόγω της πολυάριθμης συμμετοχής από πολλές χώρες του κόσμου εκτός Ευρώπης, ήταν τότε το κομβικό σημείο που πάρθηκε η απόφαση να μετονομαστεί η Εταιρία, από European Ecopsychology Society (ΕΕS),  σε International Ecopsychology Society(ΙΕS) και ήταν τότε που άρχισε η ταχύτατη συνεχής ανοδική πορεία της ΙΕS στην Διεθνή Κοινότητα.

Επί προεδρίας της Ελληνικής Εταιρίας Οικοψυχολογίας διεξάχθηκαν τα συνέδρια στην Ουρουγουάη και Ισπανία. Στην Ισπανία την προεδρία ανέλαβε η εκπροσώπηση του ΙΕS της Βραζιλίας, όπου παραμένει έως σήμερα.

Πέραν της οργάνωσης των συνεδρίων του ΙΕS, η ΙES έχει ενεργή παρουσία και σε άλλα συνέδρια, όπως το  Eυρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας το 2019 στην Μόσχα, στο 1ο World Conference on Forest for Public Ηealth στην Ελλάδα και το αντίστοιχο διαδικτυακό, το 2021.

Πέραν της οργάνωσης των συνεδρίων του ΙΕS, η ΙES έχει ενεργή παρουσία και σε άλλα συνέδρια, όπως το  Eυρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας το 2019 στην Μόσχα, στο 1ο World Conference on Forest for Public Ηealth στην Ελλάδα και το αντίστοιχο διαδικτυακό, το 2021.

Πέραν της οργάνωσης των συνεδρίων του ΙΕS, η ΙES έχει ενεργή παρουσία και σε άλλα συνέδρια, όπως το  Eυρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας το 2019 στην Μόσχα, στο 1ο World Conference on Forest for Public Ηealth στην Ελλάδα και το αντίστοιχο διαδικτυακό, το 2021.

Προσεχώς

9th International Ecopsychology Conference

“Su Sentidu- Ecopsychology and Green Mindfulness”

Προηγούμενα συνέδρια

9th International Ecopsychology Conference

“Su Sentidu- Ecopsychology and Green Mindfulness”

20-24 September 2023, Oristano-Is Arenas, Sardinia, Italy

8th Ιnternational Online Seminar

“Applied Ecopsychology for Earth Citizenship”

18-19 September 2021

7th International Ecopsychology Conference

“We are Nature: Celebration of Life and Good living”

25-29 September 2019, La Lobera de Credos, Avila, Spain

6th International Conference of Ecopsychology

“New perspectives on a changing Planet”

26-30 September 2015 Amari, Rethymnon of Crete, Greece

5th International Conference of Ecopsychology

“New perspectives on a changing Planet”

26-30 September 2015 Amari, Rethymnon of Crete, Greece

4th International Conference of Ecopsychology

“Waha Pono- Learning to do the right thing”

28 September to 2nd of October 2013 Pahala, Wood Valley, Big Island, Hawaii

3rd International Conference of Ecopsychology

“Nature internal and nature external”

15-18 September 2011 Val Masino-Valtellina (So), Italia

2nd International Conference of Ecopsychology

“Networking Planet”

10-13 September 2009 Valsesia, Piermonte, Italia

1st International Conference of Ecopsychology

“We are the earth”

29 Septemnber to 1st of October 2006 Lignan (Nus), Valle di Saint Barthelemy, Valle di Aosta, Italia

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs