Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Άνω Γούβες,
Δήμος Λιμένος Χερσονήσου, Ηράκλειο
ΤΚ.70014 Ελλάδα

Τηλέφωνα:
+30 2897042628
Κλειώ Aποστολάκη: +30 6945383866
Bικτωρία Σταμούλη: +30 6937284847