Συμμετοχή σε Projects

H Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας στα πλαίσια των δράσεών της, συμμετέχει και σε ερευνητικά projects που αφορούν στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και τη φύση, στην ευζωϊα και τη μακροβιότητα του πλανήτη και της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας σε αυτόν. Η σχέση ανθρώπου-φύσης είναι διαχρονική, άρρηκτη, διεπιστημονική και η Οικοψυχολογία είναι μια μεγάλη “Ομπρέλα” που βρίσκει έδαφος ανάπτυξης και προσφοράς σε πολλούς τομείς και ανάλογες προσεγγίσεις.

H Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας στα πλαίσια των δράσεών της, είναι και οι συμμετοχές της σε ερευνητικά projects που αφορούν στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και τη φύση, στην ευζωϊα και την μακροβιότητα του πλανήτη και της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας σε αυτόν. Η σχέση ανθρώπου-φύσης είναι διαχρονική, άρρηκτη, διεπιστημονική και η Οικοψυχολογία είναι μια μεγάλη “Ομπρέλα” που βρίσκει έδαφος ανάπτυξης και προσφοράς σε πολλούς τομείς και ανάλογες προσεγγίσεις.

Reforesting project 2021

Residency | Research | Presentation

Flux Laboratory Athens, ardent supporter of artistic experimentation with research focus on the Body, presents the project ‘Reforesting’ that will be running in 2021.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs