Webinars

Webinars

Webinars

Tα Webinars που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας δίνουν την δυνατότητα να συνδεθούμε διαδικτυακά από όλα τα μέρη της Ελλάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και να μιλήσουμε για τα οφέλη της Οικοψυχολογίας, να διεξάγουμε βιωματικές ασκήσεις οικοθεραπείας , να μοιραστούμε εμπειρίες και να μεταφερθούμε απο το ηλεκτρονικό δίκτυο, στο ευρύτερο ανθρώπινο και φυσικό δίκτυο που είμαστε ενεργό μέρος του.

Οι συναντήσεις έχουν συγκεκριμένη θεματική και μπορεί να είναι μονόωρες, δίωρες, διάρκειας 1 μέρας,διήμερες ή πολυήμερες, αυτοτελείς ή μέρος συγκεκριμένου κύκλου εκπαίδευσης.

Προηγούμενα Webinars

29-5ecopsychology820x555
Free Webinar – Εισαγωγή στην εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Οικοψυχολογία – Ecotuning
Τετάρτη, 29/05/2024, ώρα 20.00-21.00 μέσω zoom
Γίνετε μέλος μιας ομάδας που βασίζεται στους νόμους της ζωής για να βρει νέους τρόπους ύπαρξης και συνύπαρξης.
5 Πρακτικά βήματα Συνέργειας Με την Φύση  για το Ανώτερο Βέλτιστο σου! 
H Oικοψυχολογία είναι η σύνδεση ή η ενοποίηση της Οικολογίας και της Ψυχολογίας σε μια κοινή προοπτική, στο να μας δείξει τον τρόπο να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας...
Η παρατήρηση της φύσης, μας δίνει τη δυνατότητα να ενθυμηθούμε νόμους και κανόνες που διέπουν τη ζωή στη Γαία και οι οποίοι την οδηγούν σε μία αέναη ροή.
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs