Βιωματικά Εργαστήρια Οικοψυχολογίας

Τα βιωματικά εργαστήρια Οικοψυχολογίας αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία προσέγγισης ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης, αίσθησης και λειτουργίας του νου και του σώματος. Γίνονται σε φυσικό περιβάλλον  αλλά και  σε κλειστό χώρο, όταν αυτό απαιτείται,  χρησιμοποιώντας  φυσικά υλικά και τεχνικές.

Κατά κύριο λόγο τα σεμινάρια είναι ομαδικά, αλλά μπορούν να γίνουν και εξατομικευμένα.

Που απευθύνονται;

Απευθύνονται  σε ενήλικες που θέλουν να αφυπνίσουν τις φυσικές τους λειτουργίες σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο και να αναζητήσουν την εσωτερική τους ισορροπία, με την επανένωσή τους με την ίδια τους τη φύση και το φυσικό περιβάλλον.

Στο σύγχρονο άνθρωπο που ζει καταστάσεις στρες και συναισθηματικών δυσκολιών καθώς και στους θεραπευόμενους με ψυχικές παθήσεις επικουρικά με την καθοδήγηση του θεραπευτή τους. Επιπρόσθετα, απευθύνεται και σε παιδιά και εφήβους δίνοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε πολυδιάστατες εκπαιδευτικές και βιωματικές δραστηριότητες με στόχο την οικοδόμηση υγιών προσωπικοτήτων.

Η επιστημονική κατάρτιση του ειδικευμένου ψυχολόγου ή ψυχιάτρου στην Οικοψυχολογία, προσφέρει τη δυνατότητα της κατανόησης και εμβάθυνσης της εμπειρίας αυτής με τα μέγιστα δυνατά οφέλη  σε ένα ασφαλές πλαίσιο.

Πως λειτουργούν;

Στα Βιωματικά Εργαστήρια Οικοψυχολογίας χρησιμοποιούνται εργαλεία από τις διαφορετικές σχολές ψυχοθεραπείας σε μια ολιστική προσέγγιση.

Συμπεριλαμβάνουν το άμεσο βίωμα με τα στοιχεία της φύσηςτεχνικές χαλάρωσης και αφύπνισης των αισθήσεων, της προβολής και μεταβίβασης που συναντάμε στα εργαλεία της ψυχανάλυσης καθώς και ασκήσεις έκφρασης συναισθημάτων και εμβάθυνσης των εμπειριών.

Στις ατομικές συνεδρίες που συνήθως έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, λαμβάνεται ατομικό ιστορικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Στις ομαδικές συνεδρίες, ο ειδικός επιλέγει τα μέλη της ομάδες και το πρόγραμμα παίρνει μια πιο ευρεία μορφή επαφής με τη φύση όπου περιλαμβάνεται το επικοινωνιακό κομμάτι με τον εαυτό και την ομάδα. Η διάρκεια των συνεδριών καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας.

Χώροι διεξαγωγής

Ο χώρος που λαμβάνουν μέρος οι συνεδρίες γίνεται κυρίως σε ανοιχτό περιβάλλον, εύκολα προσβάσιμο και το μόνο που χρειάζεται να έχει μαζί του ο συμμετέχων είναι άνετα ρούχα. Ανάλογα με τις θεματικές και τις ομάδες γίνεται και εναλλαγή τοπίων που λαμβάνουν χώρα τα εργαστήρια.

Οι θεματολογίες των εργαστηρίων έχουν αρκετές διαφορετικές βιωματικές προσεγγίσεις και αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορούν να αποτελέσουν μια αυτοτελή προσέγγιση ή να λειτουργήσουν ως συνέχεια, με τον συμμετέχοντα να έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει την εμπειρία του σε ένα επόμενο επίπεδο. Όλες οι θεματολογίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όπως άλλωστε και όλα στη φύση.

Βασικές Θεματικές Ενότητες

Αφυπνίζοντας τη Νοημοσύνη των φυσικών μας Αισθήσεων

Όπως κάθε έμβιο ον, έτσι και οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας  και να λειτουργούμε ανάλογα με τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε μέσα από αυτές. Η ανταπόκρισή μας σωματικά και ψυχικά  σε αυτά, προσδιορίζει τόσο την επιβίωσή μας όσο και την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία μας. Γι αυτό το λόγο αναφερόμαστε σε αυτές ως «νοημοσύνη των φυσικών αισθήσεων». Ζώντας έναν δυτικό τρόπο ζωής και σε ένα τεχνητό περιβάλλον, οι αισθήσεις μας έχουν ατροφήσει και περιοριστεί με συνέπεια να βιώνουμε ένα βασικό  αισθητηριακό  έλλειμμα που μας οδηγεί να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας περιορισμένα και διαστρεβλωμένα. Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει σκοπό να καλλιεργήσει την αφύπνιση  των αισθήσεων,  δίνοντας μια άλλη διάσταση στην αντίληψή μας.

Σύνδεση με τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης

Ο κόσμος γύρω μας δομείται από τα τέσσερα βασικά στοιχεία-γη, αέρα, νερό και φωτιά. Ο άνθρωπος στην δική του υπόσταση , όπως αναφέρει και ο Ιπποκράτης, αποτελείται από όλα τα στοιχεία, σε μορφές παρόμοιες με αυτές που βιώνουμε στο εξωτερικό περιβάλλον. Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιότητες αυτών των στοιχείων, παρατηρώντας και εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά και ερχόμενοι σε βαθύτερη επαφή μαζί τους  αντιλαμβανόμαστε και τις λειτουργίες του ίδιου μας του εαυτού και της αλληλεπίδρασης του συνόλου που αποτελεί την ύπαρξή μας. Σε αυτό το εργαστήριο καλούμαστε να βιώσουμε τον παραλληλισμό των λειτουργιών μας , να μάθουμε και να σεβαστούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν και να αναβιώσουμε την εγγενή φυσική μας υπόσταση.

Ανακαλύπτοντας το φυσικό μας Εαυτό

Η όποια επαφή μας με τα στοιχεία της φύσης έχει περιοριστεί αισθητά και αυτό μεταφράζεται ως αποξένωση από τα φυσικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που συνθέτουν την ανθρώπινη φύση μας. Το στοχευμένο εμπειρικό βίωμα με ένα φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία του με συγκεκριμένες τεχνικές εμβάθυνσης , σκοπό έχει την ενθύμηση της δικής μας ύπαρξης ως ένα κομμάτι της φύσης που συνυπάρχει και αλληλεπιδρά με αυτό ως ένα ενιαίο σύνολο. Το εργαστήριο αυτό δίνει την δυνατότητα της βίωσης, ταύτισης και ελευθερίας της έκφρασης μέσα από τα φυσικά υλικά και χαρακτηριστικά της φύσης  που σκοπό έχει τον προσδιορισμό της δικής μας ύπαρξης μέσα στο πλανητικό σύνολο.

Η Φύση ως Οδηγός Ζωής

Η παρατήρηση της φύσης μας δίνει τη δυνατότητα να ενθυμηθούμε νόμους και κανόνες που διέπουν την πλανητική λειτουργία και την οδηγούν σε μια αρμονία και εύρυθμη λειτουργία. Είναι οι ίδιες λειτουργίες στις οποίες είμαστε και εμείς οι άνθρωποι προγραμματισμένοι, αλλά τις έχουμε αντικαταστήσει με εκείνες που ευνοούν φαινομενικά την καλύτερη προσαρμογή μας στις επίκτητες ανάγκες του δυτικού κόσμου. Σε αυτό το εργαστήριο έχουμε τη δυνατότητα να αφεθούμε στη διδασκαλία της φύσης  σε όλα εκείνα που έμφυτα κατέχουμε ως γνώση αλλά έχουμε ξεχάσει να τα κατανοούμε και να τα συμβουλευόμαστε για μια αρμονική και ισορροπημένη πορεία της ζωής μας.

Βιωματικά Εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και Γονείς

Όπως ο καρπός της γης, έτσι και η εξέλιξη του ανθρώπου επηρεάζεται από τις βάσεις που διαμορφώνει νωρίς στη ζωή του και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει και δέχεται επιρροές. Και ενώ η κλασσική ψυχολογία έχει επικεντρωθεί στο ανθρώπινο περιβάλλον, η Οικοψυχολογία διευρύνει την οπτική στο ευρύτερο και πρωταρχικό περιβάλλον ατόμου, το φυσικό. Το εργαστήριο αυτό στοχεύει στο να συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών βάσεων όχι μόνο της επαφής του παιδιού με τη φύση αλλά και της αξιοποίησης της φύσης ως ένας ενδιάμεσος παράγοντας ισχυροποίησης της σχέσης γονέα-παιδιού. Δίδεται έμφαση στην έκφραση συναισθημάτων, στην ευαισθητοποίηση της οικογένειας στην επαφή με τη φύση και στην καλλιέργεια των δεσμών μεταξύ όλων.

Ορισμένα από τα σεμινάρια αποτελούν και μέρος των μαθημάτων κατάρτισης  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οικοψυχολογίας.. Εάν στη συνέχεια θέλετε να εγγραφείτε σε ολόκληρη την διαδρομή κατάρτισης, το ποσό που επενδύθηκε σε συμμετοχή στα σεμινάρια – μέσα σε 12 μήνες – θα αφαιρεθεί πλήρως από το σύνολο.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs