Στόχοι

Στόχος και σκοπός της Εταιρίας μας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και προαγωγή της Υγείας, Σωματικής και Ψυχικής μέσω της φύσης και του ανθρώπου ως Ενιαίο πεδίο (νους, σώμα, ψυχισμός), συνεργασία με όλους τους φορείς που διέπουν αυτές τις αρχές στην Ελλάδα και διεθνώς  με όλη τη σύγχρονη επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση .

Η υλοποίηση των στόχων πραγματοποιείται μέσω βιωματικών εργαστηρίων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης όσο και για το ευρύτερο κοινό.