Η Εταιρία

 

 

H Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας, Ψυχικής και Ενιαίας Υγείας είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί συνέχεια της προϋπάρχουσας Ελληνικής Εταιρίας Οικοψυχολογίας ενσωματώνοντας στους κόλπους αυτής της εταιρίας και το πεδίο της Ενιαίας Υγείας (Integrative Health).

Η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας ιδρύθηκε το 2007  ως επίσημη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής, και στη συνέχεια της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας (Ιnternational Ecopsychology Society) η οποία αριθμεί εκπροσώπους σε 13 χώρες.

Το πεδίο της Ενιαίας Υγείας της Εταιρίας μας στηρίζεται στο νέο πεδίο της Ιατρικής, της Ενοποιημένης Ιατρικής (Integrative Medicine) βασει του διεθνούς οργανισμού  Academic Consortium for Integrative Medicine and Health, οργανισμός που έχει περίπου εβδομήντα μέλη από τα κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία διεθνώς και που έχουν ενσωματώσει στους επιστημονικούς τους κόλπους την Ενοποιημένη Υγεία και Ιατρική.