Βιωματικά Εργαστήρια - Οικοψυχολογίας 

 

Στα Βιωματικά Εργαστήρια Οικοψυχολογίας χρησιμοποιούνται εργαλεία από τις διαφορετικές σχολές ψυχοθεραπείας σε μια ολιστική προσέγγιση.

Συμπεριλαμβάνει το άμεσο βίωμα με τα στοιχεία της φύσης, τεχνικές χαλάρωσης και αφύπνισης των αισθήσεων, της προβολής και μεταβίβασης που συναντάμε στα εργαλεία της ψυχανάλυσης καθώς και ασκήσεις έκφρασης συναισθημάτων και εμβάθυνσης των εμπειριών.

Στις ατομικές συνεδρίες που συνήθως έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, λαμβάνεται ατομικό ιστορικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Στις ομαδικές συνεδρίες, ο ψυχολόγος επιλέγει τα μέλη της ομάδες και το πρόγραμμα παίρνει μια πιο ευρεία μορφή επαφής με τη φύση όπου περιλαμβάνεται το επικοινωνιακό κομμάτι με τον εαυτό και την ομάδα. Η διάρκεια των συνεδριών καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας.

 Ο χώρος που λαμβάνουν μέρος οι συνεδρίες γίνεται κυρίως σε ανοιχτό περιβάλλον, εύκολα προσβάσιμο και το μόνο που χρειάζεται να έχει μαζί του ο συμμετέχων είναι άνετα ρούχα.