Εκπαίδευση - Οικοψυχολογία

 

Η εκπαίδευση που παρέχεται από την Εταιρία μας αφορά την Επαγγελματική Κατάρτιση επαγγελματιών ανθρωπιστικών επιστημών που επιθυμούν να εισάγουν την Οικοψυχολογία στην εργασία τους. 

Η εκπαίδευση παρέχεται στα πλαίσια των Σχολείων Οικοψυχολογίας της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας με κοινό οδηγό σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από το θεωρητικό και πρακτικό μέρος εκπαίδευσης, διάρκειας 220 ωρών και ολοκληρώνεται με την παράδοση τελικής εργασίας.

Πέραν του ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης, παρέχεται και η δυνατότητα παρακολούθησης ταχύρυθμων σεμιναρίων που αφορούν στην Εισαγωγή στην Οικοψυχολογία, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο.