Η Εταιρία

H Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας, Ψυχικής και Ενιαίας Υγείας είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί συνέχεια της προϋπάρχουσας Ελληνικής Εταιρίας Οικοψυχολογίας ενσωματώνοντας στους κόλπους αυτής  και το πεδίο της Ενιαίας Υγείας (Integrative Health).

Η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας ιδρύθηκε το 2007  ως επίσημη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής, και στη συνέχεια της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας (Ιnternational Ecopsychology Society) η οποία αριθμεί εκπροσώπους σε 13 χώρες.

Το πεδίο της Ενιαίας Υγείας της Εταιρίας μας στηρίζεται στο νέο πεδίο της Ιατρικής, της Ενιαίας Ιατρικής (Integrative Medicine), βάσει του διεθνούς οργανισμού  Academic Consortium for Integrative Medicine and Health, οργανισμός που έχει περίπου εβδομήντα μέλη από τα κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία διεθνώς και που έχουν ενσωματώσει στους επιστημονικούς τους κόλπους την Ενιαία Υγεία και Ιατρική.