Ενιαία Υγεία

Η Ενιαία Υγεία και η Ενιαία Ιατρική (Integrative Health & Integrative Medicine), βασίζονται στον ορισμό της ανθρώπινης υγείας, από  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) που στο σύνταγμά του, ορίζει την υγεία ως ‘’κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας, και όχι απλώς απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.’’ (Επίσημα αρχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ): αρ.2, σελ. 100).

Σύνοδος Κορυφής για την Ενιαία Ιατρική και Υγεία του κοινού, Vicki Weisfeld 2009. Ιστορικό και ανασκόπηση του θέματος: Washington DC, Ινστιτούτο Ιατρικής, Ανάκτηση 2011-1-18.

Τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία έχουν ενσωματώσει στους επιστημονικούς τους κόλπους και την έρευνα τους, την Ενιαία Υγεία και Ενιαία Ιατρική ( Integrative Health & Integrative Medicine).

Πανεπιστήμια όπως το Duke, Χάρβαρντ, Μέριλαντ, Γέιλ, Στάμφορντ, UCLA, Southampton, Φλώριντας, Αριζόνας, Καλιφόρνιας και Νοσοκομεία όπως Mayo Clinic, Royal London Hospital, Maryland Medical Center, John Hopkins Hospital κ.α.

Η  Ενιαία Υγεία- Ιατρική, αναγνωρίζει πως ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα ενιαίο σύστημα κυττάρων, οργάνων και δικτύων, σκέψεων και συναισθημάτων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιρροών. Αποτελεί ένα ενιαίο πεδίο ( σώμα, νους και ψυχισμός) τα οποία μεταξύ τους βρίσκονται σε συνεχή σύνδεση και αλληλεπίδραση, μέσω ορμονών, ενζύμων και πάρα πολλών  πεπτιδίων και άλλων πολύπλοκων βιο-μηχανισμών, και με συνεχείς επιδράσεις από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ζει . Στην ουσία ο άνθρωπος στο σύνολό του αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα, ανοικτού  τύπου (με εσωτερικές και εξωτερικές αλληλοσυνδέσεις και αλληλοεπιδράσεις).

‘’Η σύγχρονη Ενιαία Υγεία και Ενιαία Ιατρική αποτελεί ένα νέο τρόπο προσέγγισης με επίκεντρο τον άνθρωπο στο σύνολό του (νους, σώμα, ψυχισμός), και αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα των σωματικών, συναισθηματικών, πνευματικών, περιβαντολογικών και κοινωνικών παραγόντων, που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες παρεμβάσεις από μια σειρά επιστημονικών κλάδων, για να θεραπεύσει τις ασθένειες και να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακτήσουν και να διατηρήσουν τη βέλτιστη υγεία τους. Ξεπερνά τη θεραπεία των συμπτωμάτων και στοχεύει στην αντιμετώπιση όλων των αιτιών της ασθένειας. Η Ενιαία Ιατρική δεν είναι ίδια με την εναλλακτική ιατρική η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά. Η Ενιαία Ιατρική στοχεύει στο σύνολο του ανθρώπου, ανεξάρτητα απο τις θεραπευτικές μορφές που χρησιμοποιούνται.

Οι βασικές αρχές της Ενιαίας Υγείας- Ιατρικής είναι:

  • Ο ασθενής και ο επαγγελματίας υγείας είναι συνεργάτες στη διαδικασία ίασης του.
  • Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, ευεξία και τις ασθένειες λαμβάνονται υπόψη, συμπεριλαμβανομένου του σώματος, του νου, του ψυχισμού, του περιβάλλοντος.
  • Οι ειδικοί χρησιμοποιούν όλες τις θεραπευτικές μεθόδους που στοχεύουν στην έμφυτη ανταπόκριση του σώματος και του ψυχισμού του, για εξισορρόπηση της υγείας του.
  • Παράλληλα με την έννοια της ασθένειας, οι έννοιες πρόληψη και προαγωγή της υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η ανάπτυξη υγιεινών συμπεριφορών και δεξιοτήτων για αποτελεσματική αυτοφροντίδα που οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.’’

University of Duke

Η δραματική αύξηση των ασθενειών, η εμφάνιση νέων ασθενειών και τα σύγχρονα πολλαπλά εκφυλιστικά νοσήματα, άγνωστα ή σπάνια στο πρόσφατό παρελθόν μας, η υπερκατανάλωση φαρμάκων για τοπική ανακούφιση των συμπτωμάτων, χωρίς πολλές φορές την ουσιαστική αποκατάσταση και ίαση του ανθρώπινου οργανισμού στο σύνολό του, είναι οι βασικοί λόγοι που κατέστησαν αναγκαία την έννοια της Ενιαίας Υγείας – Ενιαίας Ιατρικής.

Επιπρόσθετα, η προσέγγιση της ανθρώπινης υγείας ως ένα ενιαίο πεδίο, προέκυψε από το ότι η σύγχρονη ιατρική επιστήμη μέσα από πάρα πολλές μελέτες και έρευνες, έχει ανακαλύψει και τεκμηριώσει και σε in vitro και in vivo επίπεδο, την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού, τη λειτουργία του σε βιοχημικό, κυτταρικό και DNA επίπεδο, πως είναι ένα ζωντανό βιοψυχονοητικό σύστημα, μέσα στο οποίο συνεχώς τα πάντα αλληλεπιδρούν και αλληλοσυσχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με το περιβάλλον, φυσικό ή τοξικό,  στο οποίο ζει. Γνωρίζουμε από τις έρευνες και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα των νευροεπιστημών, πως ο ψυχισμός (σκέψεις, συναισθήματα κ.α) μέσω  πολύπλοκων νευροχημικών και νευρομεταβολικών συστημάτων και δρόμων του εγκεφάλου μας, επιδρά και  καθορίζει την σωματική μας υγεία σε ένα μεγάλο βαθμό και το αντίστροφο.

«Ή ψυχή εστίν εντελέχεια ή πρώτη σώματος φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος»

Αριστοτέλης (384πχ-322πχ)